ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2561 / 17:25:28  
ส่วนราชการและเครือข่ายประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ
ส่วนราชการและเครือข่ายประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ
ส่วนราชการและเครือข่ายประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ โดยเตรียมนัดประชุมคณะทำงานย่อยอีกครั้ง 6 มิ.ย. 61 เพื่อเร่งสรุปข้อเสนอให้กับทางนายกฯ พิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่า จากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน หลังจากได้ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และให้ข้อเสนอแนะในการยุติกรณีปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและแนวทางร่วมกัน
ทั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผลจากการประชุมคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้งสองคณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการศึกษาการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์กรณีการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ และ 2) คณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ เร่งรัดดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะทำงานทั้ง 2 คณะซึ่งกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานในช่วงและบ่าย ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้ง 2 คณะทำงาน จะต้องไปดำเนินการศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการให้เร็วที่สุด และในสัปดาห์หน้าก็จะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคืบหน้าในส่วนของคณะทำงานทั้ง 2 คณะ และเมื่อคณะทำงานดำเนินการเสร็จแล้วก็จะมีการเร่งประชุมเพื่อสรุปข้อเสนอให้กับทางนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
นอกจานี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดทำหนังสือถึง สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อขอความร่วมมือในการจัดส่งแบบแปลนแผนผัง และสัญญาการก่อสร้างโครงการบ้านพัก เพื่อมอบให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองคณะใช้เป็นข้อมูลพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำหนังสือขอความร่วมมือมอบหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองคณะ ในกรณีที่มีการร้องขอ
ด้าน นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งมีการทำตามคำสั่ง มีคณะกรรมการที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในที่ประชุมได้มีการพุดคุยกันในภาพรวมกว้างๆ และในที่ประชุมก็มีมติที่ค่อนข้างจะเห็นด้วย และทางคณะก็จะไปหาข้อมูลสาเหตุ ที่จะดำเนินการจัดการกับสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเจตนาที่จะให้ป่ากลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยมีระยะเวลาภายใน 2 อาทิตย์ก่อนที่จะมีการเสนอกับจังหวัดต่อไป นายธีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำสั่งนายกฯ ระบุว่าไม่ให้มีผู้อาศัย และไม่ให้มีผู้ใดไปใช้ประโยชน์ในอาคาร แต่เท่าที่ทราบมาตอนนี้มีผู้อาศัยอยู่ในอาคารชุด ประมาณ 30 ครอบครัว ที่เป็นข้าราชการซึ่งเข้าไปอยู่ก่อนตั้งแต่ที่จะมีการประชุมในช่วงเดือนเมษายน แต่ในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 18 มิถุนายนนี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือน ตนคาดว่าทางศาลหรือสำนักงานศาลควรจะมีความชัดเจนในเรื่องของข้าราชการที่เข้าไปอยู่อาศัย ในเมื่อมีคำสั่งออกมาแล้วว่าจะต้องไม่มีใครไปอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ยังกังวลใจ เนื่องจากว่าข้าราชการหลายคนยังไม่รู้ว่าจะต้องย้ายออก แต่เป็นคำสั่งจากทางนายกฯ ที่ระบุชัดเจนแล้วว่าจะต้องไม่มีใครไปอยู่อาศัยในสถานที่นี้


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738