ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2561 / 22:14:15  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านดงป่างิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านดงป่างิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแนะแนวทางเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่รีสอร์ทสีมันตรา หมู่บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมพื้นที่ดำเดินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงป่างิ้ว พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านดงป่างิ้ว โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยผู้นำในชุมชนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งหมู่บ้านนี้ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัย จำนวน 259 ครัวเรือน และประชากรในหมู่บ้าน จำนวน 729 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
สำหรับ หมู่บ้านดงป่างิ้ว มีผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับการเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดงป่างิ้ว โดยมี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด “เห็ดกิ๋นเล่นบ้านดงป่างิ้ว” ลาบไก่ดงป่างิ้ว ซึ่งได้เข้าร่วมรายการ ล้านนาแชมป์เปี้ยน สุดยอดอาหารล้านนา แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชผักสมุนไพร “กระเทียมดำ” และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นสินค้า OTOP จากกลุ่มภายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีรีสอร์ท บ้านพัก โฮมสเตย์แบบโบราณประยุกต์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของคนในชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง 053-311671
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดงป่างิ้ว โดยเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งแนะแนวทางให้จัดหาผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นจุดเด่น และเป็นที่จดจำ เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องเข้ามาที่ชุมชนนี้เท่านั้น และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเกิดการกระจายได้ของคนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึงอีกด้วย


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738