ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2561 / 11:30:21  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุวัดพระธาตุดอยคำ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุวัดพระธาตุดอยคำ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุวัดพระธาตุดอยคำ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สรงน้ำพระบรมธาตุวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระบรมธาตุวันพระธาตุดอยคำ ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล จากนั้นสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ และถวายผ้าไตรพร้อมปัจจัยแด่พระสงฆ์
สำหรับ วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมือง เพียง 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำสร้างในสมัยพระนางจามเทวี กษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยมีพระโอรสทั้งสองเป็นผู้สร้าง ในปีพ.ศ. 1230 ประกอบด้วย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่สวยงาม เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ” พ.ศ.2509 ขณะนั้นเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่นพระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีประชาชนมากราบไหว้ขอพร พระเจ้าทันใจ ที่ศักดิ์สิทธิ์และโด่งดังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนมีผู้คนมาบนบานสานกล่าวและแก้บนด้วยดอกมะลิเป็นจำนวนมาก ทุกปีหลังจากวันวันวิสาขบูชา 1 อาทิตย์ กลางคืนจะมีประชาชนพร้อมใจกันนำเครื่องสักการะเดินขึ้นดอย เพื่อร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุประจำปี จนเกิดเป็นประเพณีต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ จนถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738