ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2561 / 11:45:17  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการให้กำลังใจและบำรุงขวัญแก่ผู้คนในเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้น ทั้ง 10 แห่ง 4 แจ่ง 5 ประตู ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนปรุง หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ์ หน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ ซึ่งการจัดพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยยึดตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา ที่ถือว่าพิธีการสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจและบำรุงขวัญแก่ประชาชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ รวมถึงแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ โดยทุกปีหลังจากที่เมืองเชียงใหม่ได้ทำพิธีบูชาเสาอินทขีล หรือ ประเพณีใส่ขันดอกเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการทำพิธีสืบชะตาเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวเมืองและยังถือว่าพิธีสืบชะตาเมืองเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวเชียงใหม่กระทำสืบทอดกันมาช้านานความเชื่อแต่โบราณว่าการเกิดเมืองหรือการสร้างเมืองนั้นจะสร้างตามฤกษ์ยามและกำหนดสถานที่มหามงคลต่างๆ ไว้ ซึ่งในอดีตนั้นได้กำหนดสถานที่มงคลไว้คือ ประตูเมือง,แจ่งเมืองและบริเวณกลางเมืองหรือสะดือเมือง ให้มีความสอดคล้องกับชัยภูมิ การวางผังเมืองและความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ โดยได้ยึดถือ คัมภีร์มหาทักษา ซึ่งจะประกอบตามทิศของแผนภูมินครอันประกอบด้วยบริวารเมือง อายุเมือง เดชเมือง ศรีเมือง มูลเมือง อุตสาหเมือง มนตรีเมืองและกาลกิณีเมือง นับตั้งแต่มีการสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1839 เป็นต้นมา เจ้าผู้ครองนครและไพร่ฟ้าประชาชนจะร่วมกันทำพิธีสืบชะตาเมืองอันเป็นพระราชพิธีต่ออายุเมืองให้ยืนยงคงอยู่และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฏร์ ทั้งนี้ ประเพณีทำบุญเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นพิธีที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในหลาย ๆ ด้าน คือเป็นการให้กำลังใจและบำรุงขวัญแก่ผู้คนในเมืองเชียงใหม่ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงมีการจัดประเพณีนี้ขึ้นทุกปี

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738