ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2561 / 16:05:33  
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายชาวสวนมะม่วง จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้า และการกระชับเครือข่ายเพื่อร่วมมือ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในประเทศมีการปลูกมะม่วงเป็นการค้ามาช้านาน เนื่องจากมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม การระบายน้ำดี สภาพอากาศเย็นตลอดปี ทำหะม่วงมีคุณภาพดี สีสวย รสชาติดี นอกจากนั้น ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีผลผลิตมะม่วงจากแหล่งผลิตมะม่วงอื่นๆ ในประเทศ ทำให้มะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ต้องการของผู้ส่งออก และผู้ค้าโดยทั่วไป จึงเป็นโอกาสทองทางการตลาดของเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้า การส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการค้าและการจำหน่วยมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานการส่งออก และเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ และการกระชับเครือข่ายเพื่อร่วมมือพัฒนาวงการมะม่วง
สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการออกร้านประชาสัมพันธ์และจำหน่ายมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ 25 อำเภอ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของสถานบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน การแสดงดนตรี บันเทิง ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป และการสาธิตกิจกรรมเกษตรแปรรูปจากองค์กรเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่หรือเบอร์โทรศัพย์ 0-5311-2478-9 ต่อ 17 หรือเบอร์มือถือ โทร 087-1781358


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738