ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2561 / 12:19:06  
ททท. สํานักงานเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย เขียวสวยหอม จัดโครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเทียวยิ่งเขียว
ททท. สํานักงานเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย เขียวสวยหอม จัดโครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเทียวยิ่งเขียว
ททท. สํานักงานเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย เขียวสวยหอม จัดโครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเทียวยิ่งเขียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงชาวเชียงใหม่เองได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแอ่วฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2561 ทุกวัน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว ตอน แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจ๋ขนาด” ที่จุดบริการรถรางเขียว ชม เมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงชาวเชียงใหม่เองได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเมือง ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพื้นที่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งยังคงมีอยู่มากมายในเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมืองเชียงใหม่ ยังเต็มไปด้วยผู้คนมีความรักเมือง มีต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี งานศิลปะ การค้าที่สร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันของสิ่ง เก่าและใหม่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่งดงาม ทั้งยังสามารถออกแบบการท่องเที่ยวย่านต่างๆ ให้มีเสน่ห์น่าเที่ยวในทุกฤดูกาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมกันพัฒนา โครงการ “Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว #แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจขนาด” ขึ้น โดยตั้งเป้าหมายกระตุ้นจํานวน นักท่องเที่ยวให้ใช้บริการในโครงการนี้ ไม่น้อยกว่า 7,200 คน ตลอดโครงการ
ททท. และเครือข่าย เขียว สวย หอม จึงได้จัดทําโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วันละ 2 รอบ จํานวน 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 : รอบเช้า 09.00 น. - 11.00 น. เริ่มจาก วัดพระสิงห์ - คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) - กาดประตูเชียงใหม่ - วัดหมื่นสาร – วัดสวนดอก และ เส้นทางที่ 2. รอบบ่าย 13.00 น. - 15.00 น. เริ่มจาก วัดพระสิงห์ - กาดหลวง - ย่านวัดเกตการาม – ต้นฉำฉาใหญ่ รุกขมรดกของแผ่น ณ สโมสรยิมคานา เห็นได้ว่าทั้ง 2 เส้นทางครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารการกิน รวมถึงการดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงฤดูฝนในเมืองเชียงใหม่ที่ถือได้ว่ามีเสน่ห์ไม่แพ้หน้าหนาว ซึ่งโครงการ Green at Heart เชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว #แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจขนาด” จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแอ่วฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2561 ทุกวัน (หมายเหตุ จันทร์-อังคาร : สําหรับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มศึกษาดูงาน/ พุธ-อาทิตย์: สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป) สอบถามข้อมูลเพิ่ม ททท. สํานักงานเชียงใหม่ โทร. 053-248604-5 Facebook Fan Page : TAT Chiang Mai หรือ สํารองที่นั่งแบบหมู่คณะได้ที่ รถราง เขียว ชม เมือง by เขียว สวย หอม โทร. 095-129-8448

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738