ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 10:49:19  
ยุวกาชาดภาคเหนือตอนบนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
ยุวกาชาดภาคเหนือตอนบนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจําปี 2561

เมื่อวันที่ (9 มิ.ย. 61) เวลา 19.30 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะนายกยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจําปี 2561 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจําปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการจัดงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2561 ภายใต้คําขวัญ “เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์สามัคคี มีจิตอาสา” โดยผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 และภาค 16 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวน 560 คน แบ่งออกเป็น 4 ค่ายย่อย และได้กําหนดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในระหว่างการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด และผู้ร่วมงานชุมนุมได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย และร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738