ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 13:43:54  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าซักซ้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และเดินถล่ม ร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จากสภาวการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม” พร้อมด้วยหน่วยงานทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร จิตอาสา และอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ฝึกทบทวน และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จากสภาวการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการเกิดสาธารณภัยในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน
เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการเตรียม ความพร้อม เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการดำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายงานจะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มอำเภอ ร่วมกันวางแผนรับมือปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ตัวอย่างที่สมมุติขึ้น
ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ซึ่งได้นำสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2554 มากำหนดเป็นสถานการณ์สมมุติ สำหรับการฝึกในครั้งนี้ได้ฝึกการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน ตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และนำผลการฝึกในครั้งนี้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข แผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738