ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 15:06:23  
จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนในการเข้าประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสินชัย ถนอมสอน ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชุน นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญ นายประวิทย์ เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ ในชุมชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในกรมราชทัณฑ์
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนำพระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับเยาวชนนั้น ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน อย่างเข้าใจถึงจิตใจความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ทุกองค์กรทุกฝ่ายต้องช่วยกัน และการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง มาเป็นหลักคิด ในการกำหนดแนวทางดำเนินงานมาตลอด 14 ปี กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564 ) มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ (อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว) อันเป็นศูนย์รวมของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เยาวชนเข้ารับการบริการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 45 ด้วยกิจกรรมสร้างสุข มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ภายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 รุ่น 390 คนและส่งสมาชิกร่วมเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP ที่ทางโครงการจัดทุกรุ่น
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือและเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561 ซึ่งการประเมินผลระดับประเทศ จะเริ่มระหว่างในวันที่ 13– 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผลจากการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง.


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738