ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2561 / 15:50:43  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียและประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดตะเกียงตามความเชื่อของอินเดีย ในงานโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 หรือ The 4th International Yoga Day – IYD พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชิริส เจน (Mr. Shirish Jain) กงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียและประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สำหรับ กิจกรรมภายในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญการสอนโยคะจากสถาบันชั้นนำ อาทิ Master Jagat จากสถาบันสอนโยคะ Spirit Yoga Studio มาเป็นวิทยากรสอนการเล่นโยคะเบื้องต้นอย่างถูกวิธี โดยผู้ที่ไม่เคยเล่นโยคะมาก่อนสามารถเล่นตามได้ การเล่นโยคะมีประโยชน์สำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในการยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายจากการทำงาน และสามารถเล่นได้ทุกวัน


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738