ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2561 / 15:51:39  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 93.25 MHz. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ รัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขว จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน LANNA EXPO 2018 โครงการ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยว ยิ่งเขียว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3 และ คณะอนุกรรมการฯ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดําเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อว่า “GECC” เพื่อให้คําแนะนําและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการในครั้งนี้จำนวน 12 แห่ง
สำหรับ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย รถยนต์ ครั้งที่ 22 หมวดอักษร ขว จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมทำบุญสร้างกุศล เข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษา ขว ซึ่งมีความหมายว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยโชคดี มีวาสนา” ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน LANNA EXPO 2018 “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด สามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน สำหรับงาน Lanna Expo มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านหัตถอุตสาหกรรม การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ และการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่น สินค้าพรีเมียม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์ความรู้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์สิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเขียวสวยหอมจัดโครงการ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยว ยิ่งเขียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่ โดยจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแอ่วฟรี โดยได้เริ่มเปิดให้บริการไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา และจะเปิดให้บริการไปจนถึง 9 สิงหาคม 2561 โดย ททท.เชียงใหม่ และเครือข่าย เขียว สวย หอม ได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วันละ 2 รอบ จำนวน 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 รอบเช้า 09.00 – 11.00 น. เริ่มจาก วัดพระสิงห์-คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) – กาดประตูเชียงใหม่ – วัดหมื่นสาร –วันสวนดอก และเส้นทางที่ 2 รอบบ่าย 13.00 น. – 15.00 น. เริ่มจาก วัดพระสิงห์ – กาดหลวง – ย่านวัดเกตการาม – ต้นฉำฉาใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ณ สโมสรยิมคานา ซึ่งทั้งสองเส้นทางครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารการกิน รวมถึงการดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงฤดูฝนในเมืองเชียงใหม่ที่ถือได้ว่ามีเสน่ห์ไม่แพ้หน้าหนาว (จันทร์-อังคาร : สำหรับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มศึกษาดูงาน / พุธ-อาทิตย์ : สำหรับนัท่องเที่ยวทั่วไป)
สุดท้ายนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในธีม “หนังสือคือชีวิต” ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ที่ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในส่วนของกิจกรรมภายในงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ที่จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) มีทั้งการออกร้านขายหนังสือของสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่ โดยทั้งหมดจะนำหนังสือทั้งเก่าและใหม่มาลดราคาสมนาคุณนักอ่าน ตั้งแต่ 10-80 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังมีรายการเวทีซึ่งมีทั้งการแสดงดนตรี ศลิปวัฒนธรรม และการสนทนากับนักเขียน ที่เดินทางมากรุงเทพฯและทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนักเขียนและหนังสือ รวมไปถึงการออกบูธขององค์กรพันธมิตรและผู้สนับสนุนการจัดงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกหลายกิจกรรม ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ (work-shop) การประกวดเล่านิทาน (สำหรับเด็กอายุ 4-9 ขวบ) การประกวดคอสเพลย์และอนิซอง รวมไปถึงบูทอาหารและเครื่องดื่มฟู้ดทรัคและมุมเอาใจเด็กๆซึ่งสามารถเป็นที่พักผ่อนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเดินดูหนังสือด้วย


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738