ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2561 / 16:47:55  
กลุ่มสมาชิกธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มสมาชิกธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มสมาชิกธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก พร้อมด้วยคณะสมาชิกกลุ่มธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสมาชิกกลุ่มธนาคารโลกให้มีความแน่นแฟ้นต่อกัน และพูดคุยประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งธนาคารโลกดได้ติดตามโครงการต่างๆ ของทางรัฐบาล เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายในการพัฒนา 2 ส่วน คือ ความมั่งคั่ง และความสุขในการใช้ชีวิต และเชียงใหม่นั้น ถือเป็นเมือง Wellness อันดับ 7 ของโลก จึงเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ และเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง 10 ล้านคน และเป็นชาวต่างประเทศจำนวนกว่า 3 ล้านคน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีทิศทางในการพัฒนาเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบนพื้นที่สูง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีการบริการสุขภาพ Health and wellness และการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ที่มุ่งเน้นการเกษตร รวมถึงสินค้าที่ขึ้นชื่อของทางเชียงใหม่คือ การทอผ้า แกะสลักไม้ เครื่องเงิน เครื่องเขิน การทำกระดาษสา ร่มบ่อสร้าง เครื่องปั้นศิลาดล นำเอาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738