ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2561 / 21:20:50  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโป่งกวาว ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโป่งกวาว ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโป่งกวาว ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแนะแนวทางเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่หมู่บ้านโป่งกวาว ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมพื้นที่ดำเดินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านโป่งกวาว พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านโป่งกวาว โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านโป่งกวาว เป็นผู้ให้การต้อนรับ ซึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงมีป่าไม้และภูเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ทั้งหมด 20,000 ไร่ ส่วนใหญ่ชาวบ้านทำอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
บ้านโป่งกวาว นั้น เดิมได้มีต้นทองกวาวต้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควร ขึ้นสูงตระหง่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน นานวันต้นทองกวาวก็ได้แตกกิ่งก้านสาขามากมาย สร้างความร่มเย็นให้แก่คนและสัตว์ที่เข้ามาพักอาศัยในยามอากาศร้อน และบริเวณใกล้กับต้นทองกวาวได้มีน้ำพุร้อนออกมาบริเวณดินโป่ง ดังนั้น เมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้านจึงได้นำชื่อทั้งสองมาเรียกรวมกันว่า บ้านโป่งกวาว มาตราบจนทุกวันนี้
สำหรับ หมู่บ้านโป่งกวาว มีผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับการเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโป่งกวาว โดยมี น้ำพุร้อนโป่งกวาว และโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ส่วนแหล่งเรียนรู้การทำน้ำพริกตาแดง จิ้มส้ม แคบหมู แกะสลัก และลูกประคบสมุนไพร ให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านโป่งกวาว
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโป่งกวาว โดยเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างจุดเด่น ซึ่งแนะแนวทางให้จัดหาผลิตภัณฑ์หลักที่มีความแตกต่างกว่าที่อื่นๆ แและเป็นที่จดจำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเกิดการกระจายได้ของคนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึงอีกด้วย


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738