ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2561 / 21:21:53  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมพื้นที่ดำเดินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านแพะขวาง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านแพะขวางโดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านแพะขวาง เป็นผู้ให้การต้อนรับ ซึ่งหมู่บ้านนี้ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัย จำนวน 165 ครัวเรือน และประชากรในหมู่บ้าน จำนวน 470 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
บ้านแพะขวาง เดิมมีชื่อว่า ป่าละโห้ง เพราะว่ามีต้นของละโห้งเป็นจำนวนมาก คนโบราณนิยมนำมาตอก (อัต) จะได้เป็นน้ำมัน ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้น จึงมีการตัดต้นละโห้งเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ดังนั้นไม่นาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านแพะขวาง เพราะอยู่ใกล้ป่าแต่ในภาษาพื้นเมืองเรียกป่าว่า แพะ จึงมีชื่อว่า หมู่บ้านแพะขวาง
สำหรับ หมู่บ้านแพะขวาง มีผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับการเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแพะขวาง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญของบ้านแพะขวาง วัดเอรัณฑวัน แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนอื่นๆ และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมี กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มทำไม้กวาด , กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ , กลุ่มทำกระเป๋าและพวงกุญแจหนัง , กลุ่มแปรรูปสมุนไพร (แชมพู ครีมนวด สบู่ น้ำมันไพร ตะไคร้หอม กันยุง สมุนไพรแช่เท้า ลูกประคบ) ซึ่งสามารถสร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนภายในชุมชนอย่างยั่งยืน


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738