ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มิถุนายน 2561 / 15:32:43  
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจิตอาสาอีกหลายภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจิตอาสาอีกหลายภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจิตอาสาอีกหลายภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ผันน้ำดีไล่น้ำเสีย เพื่อสร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้คลองแม่ข่ามีแต่น้ำใส หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ต่อไป

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ลานเนินนุ่ม สนามขี่ม้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า พร้อมด้วย จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 3,000 คน
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาของคลองแม่ข่ามีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นคลองสำคัญของเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความยาวกว่า 30 กิโลเมตร ตั้งแต่ต้นน้ำคือลำเหมืองสา ในเขต อำเภอแม่ริม ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ และไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่อำเภอหางดง ปัจจุบันคลองแม่ข่า ประสบกับปัญหาในเรื่องของน้ำเน่าเสียและการรุกล้ำพื้นที่ลำคลอง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาและมีความคืบหน้ามาโดยลำดับ
สำหรับ การจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษาฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ และเพื่อพัฒนาระบบคลองส่งน้ำของลำน้ำสา ซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองแม่ข่าให้มีความสะอาด โดยกำจัดขยะดินโคลน และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างของลำคลองส่งน้ำตลอดความยาว 5.5 กิโลเมตร
โดยจะดำเนินการพัฒนาลำเหมืองสา ซึ่งเป็นต้นน้ำคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่ โดยได้จัดแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 4 จุด คือ จุดที่หนึ่งหมู่บ้านดอนแก้ววิลเลจ – หมู่ 7 บ้านสันเหมือง จุดที่ 2 เริ่มจากหมู่ 2 บ้านดอนแก้ว – หมู่บ้านดอนแก้ววิลเลจ จุดที่สาม เริ่มจากหมู่ 2 ดอนแก้ว ขึ้นไปถึงต้นน้ำแม่สา จุดที่สี่จากบ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม และแบ่งกำลังพลและเครื่องมือเข้าร่วมในการพัฒนา กำจัดขยะดินโคลน วัชพืชที่ขวางทางน้ำไกล ร่วมกันผันน้ำดีไล่น้ำเสีย ให้คลองแม่ข่ามีแต่น้ำใส หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ต่อไป


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738