ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มิถุนายน 2561 / 15:49:11  
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เชิญชวนประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เชิญชวนประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เชิญชวนประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ที่ 21 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนเข้าร่วมประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ ถนนสุริวงศ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและเพื่อความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู” นอกจานี้ ขอความอนุเคราะห์จากท่านให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนอาหารกลางวัน ตามแต่กำลังศรัทธา
ทั้งนี้ สามารถโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชีสวัสดิการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เลขที่ 501-040701-9 และขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ ถนนสุริวงค์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 61

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738