ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มิถุนายน 2561 / 16:29:11  
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น.

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ได้ตระหนักถึงพิธีไหว้ครู ตลอดจนแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู รู้คุณต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ และให้เกิดความมีสิริมงคล ในการเรียนตลอดปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738