ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2561 / 13:36:08  
โครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2561
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2561 เพื่อสามารถแสดงตัวตน และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายพัชร ตั้งพานิช รักษาการรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2561 โดยมี นางสาวปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ สว่างพงษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน สำหรับ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ (พิการ) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ และความตระหนัก ในด้านการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสแสดงบทบาทและแสดงตัวตนให้สังคมได้รับรู้ ยอมรับ และเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 300 คน จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่ 8 โรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะ 26 ลำพูน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 59

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738