ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2561 / 22:33:10  
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ที่อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ที่อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ที่อำเภอเวียงแหง เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเวียงแหง
โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ในส่วนของประเด็นในการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คือ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มต้นฤดูฝน จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกประชารัฐ และการร่วมเป็นเครือข่ายระดับหมู่บ้าน / ชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำหรับ อำเภอเวียงแหง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 705 ตารางกิโลเมตร มีเขตปกครองรวม 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชากรทั้งอำเภอ 46,495 คน มีสัญชาติไทย 18,048 คน และไม่มีสัญชาติอีก 28,447 คน ซึ่งอำเภอเวียงแหง เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และธรรมชาติที่แฝงด้วยความงดงามอันบริสุทธิ์มากมาย ประกอบกันเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไทยพื้นเมือง ไทยใหญ่ จีนฮ่อ โดยมีอาชีพหลักคือการเกษตร และเลี้ยงสัตว์


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738