ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 22:00:23  
เปิดงานข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน
เปิดงานข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดงาน "ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน" ภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 1 ก.ค.นี้ เพื่อสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธณาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” ที่จัดภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 โดยถือเป็นงานประจำปีงานหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ และได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด
ด้าน นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงาน เปิดเผยว่า การจัดงาน “ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ของล้านนาและต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งภายในงานมีการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 จังหวัดลำพูน จำนวน 7 ชุมชน จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ชุมชนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ชุมชนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากเครือข่ายทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ ยังเน้นการจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิต ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงการจัดแสดงนิทรรศการศูนย์บันดาลไทย และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการจำลองวิถีชีวิตกาดหมั้วขายอาหาร และขนมพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์และรสชาติอร่อยน่าลิ้มลอง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 82

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738