ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มิถุนายน 2561 / 13:21:25  
รพ.สันทราย เปิดศูนย์ไตเทียม พร้อมรับมอบเครื่องไตเทียม จำนวน 14 เครื่อง
รพ.สันทราย เปิดศูนย์ไตเทียม พร้อมรับมอบเครื่องไตเทียม จำนวน 14 เครื่อง
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ไตเทียม พร้อมรับมอบเครื่องไตเทียม จำนวน 14 เครื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้เข้ารับการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ที่ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดศูนย์ไตเทียม และรับมอบเครื่องไตเทียมจาก นายวิชัย ชีวกนิษฐ์ นายกสโมสรโรตารี่ธนบุรี พร้อมคณะ จำนวน 13 เครื่องและอีก 1 เครื่องสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (เครื่อง CRRT) รวมเป็นเงิน 6,855,000 บาท โดยมี นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นศูนย์ไตเทียม สำหรับผู้โรคไต ครอบคลุมอำเภอสันทรายและอีก 6 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยโรคไตเข้ารับการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สโมสรโรตารี่ธนบุรีในโอกาสก่อตั้งครบ 60 ปี นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไต การตรวจร่างกาย การตรวจวัดสายตา และยังได้มีการมอบแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีสายตายาว เป็นต้น
ทั้งนี้ จากสถิติพบว่า ในปัจจุบันได้มีผู้ป่วยโรคไตที่ต้องรับการรักษาด้วยการล้างไต กับทางโรงพยาบาลสันทรายมีจำนวน 231 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 4 และระยะที่ 5 รวมจำนวน 1,387 คน ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะต้องใช้เครื่องไตเทียม ดังนั้นเครื่องไตเทียมที่ได้รับมอบจากสโมสรโรตารี่ธนบุรี เมื่อรวมกับเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลมีอยู่เดิม จะสามารถยกระดับในการรักษาผู้ป่วยโรคไต เพื่อเปิดเป็นศูนย์ไตเทียม โดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างครอบคลุมแล้วอย่างพอ เป็นการอำนวยความสะดวก รวมถึงลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสันทรายและอำเภอใกล้เคียงในการเดินทางเข้าไปรักษาในตัวจังหวัดอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738