ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มิถุนายน 2561 / 13:20:34  
เปิดแล้วโซน Northern Thailand Food Valley 2018 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต ภายในงาน Lanna Expo 2018
เปิดแล้วโซน Northern Thailand Food Valley 2018 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต ภายในงาน Lanna Expo 2018
เปิดแล้วโซน Northern Thailand Food Valley 2018 โดยนำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต และสินค้าใหม่ๆ มาให้ชม ช๊อป ชิม พร้อมโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ ภายในงาน Lanna Expo 2018

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโซน "Northern Food Valley 2018" ภายในงาน Lanna Expo 2018 ณ บริเวณฮออล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มาบูรณาการความร่วมมือ มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนมากกว่า 200 บูท
ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลักดันให้เกิดโครงการ Northern Food Valley มาตั้งแต่ปี 2555 โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ ครัวโลกหรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง ภายใต้การรู้จักและเลือกใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม อันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ งาน Lanna Expo 2018 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปมาชมศักยภาพทางด้านอาหารของภาคเหนือได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว ณ บริเวณ ฮออล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ 0-5330-4346-7


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738