ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มิถุนายน 2561 / 13:38:38  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือองค์กรศิลปะญี่ปุ่นสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก จัดแสดงนิรรศการ Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือองค์กรศิลปะญี่ปุ่นสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก จัดแสดงนิรรศการ Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรศิลปะญี่ปุ่นสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก นำผลงานศิลปิน ไทย – ญี่ปุ่น จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต่อนรับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ รองประธานสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายโนบุโตชิ อะคาโอะ ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก นายอนุวัตร บุญนิธี ผู้จัดการประจำสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก นายอิชิกาวะ ฟุมิตากะ หัวหน้าผู้จัดการสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
ทั้งนี้ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018 โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรศิลปะญี่ปุ่น สมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลกนำผลงานศิลปะของศิลปินชาวญี่ปุ่น 21 คน ศิลปินชาวไทย จำนวน 7 คน รวม 197 ชิ้นงาน ซึ่งประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ทัศนศิลป์ เซรามิค หัตถกรรม
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018 มีกำหนดจัดแสดงผลงานให้ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018 ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 74

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738