ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มิถุนายน 2561 / 16:11:39  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยเทคโนโยลีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ซึ่งจัดภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยการปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดความคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมกับร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันในระดับประถมและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ , ประกวดวงดนตรีสตริง , ประกวดเต้นประกอบเพลง , แข่งขันตีกลองสะบัดชัย , แข่งขันภาพยนตร์สั้น และการประกวดวาดภาพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738