ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มิถุนายน 2561 / 22:25:36  
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐานดีเด่น และบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องกาสะลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด
เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของครัวเรือน เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยสามารถใช้ข้อมูลจัดทำโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน และชุมชน พร้อมจัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของครัวเรือนในทุกๆ ด้าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐานดีเด่น และบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อประชาชน


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 83

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738