ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มิถุนายน 2561 / 21:10:10  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เดินหน้าหารือร่วมกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา บำบัดน้ำเสียร่วมกับประชาชน ให้ชุมชนดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเริ่มจากบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เป็นนโยบายสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ประสานงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ ผลการดำเนินงานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่คลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบ มีประเด็นที่สำคัญคือ ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคลองแม่ข่า , การขุดลอกและพัฒนาคลองแม่ข่า , การดำเนินงานด้านการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน , ด้านการบำบัดน้ำเสีย , ด้านการบังคับใช้กฎหมาย , ด้านการสร้างจิตสำนึก เป็นต้น
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา บำบัดน้ำเสียร่วมกับส่วนอื่นๆ ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนราชการจัดการในระบบใหญ่ แต่ต้องการให้ชุมชน ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแทน เริ่มจากบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและในสถานประกอบการ โดยขอความร่วมมือชุมชน ให้มีส่วนร่วมป้องกันน้ำเสียลงคลองแม่ข่า เพิ่มบทบาทการรณรงค์ให้มีระบบน้ำเสียครัวเรือน และหากยังไม่ได้ผลก็ให้ดำเนินการใช้กฎหมายบังคับในส่วนของสถานประกอบการ
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ แม่ข่ามีอยู่ 3 จุด เติมน้ำดี หยุดน้ำเสีย และบำบัด ในส่วนที่มีการปล่อยน้ำเสีย มาจากสถานประกอบการด้วย ไม่ใช่เพียงประชาชน แต่ยังมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กว่าร้อยราย เนื่องจากน้ำส่วนมากเกิดจากที่ประชาชนชาวอำเภอเมืองเชียงใหม่ปล่อยน้ำเสียลงท่อขาดการบำบัดและลงสู่คลองแม่ข่า


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738