ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มิถุนายน 2561 / 18:03:06  
พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย2) การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดนอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการเคหะแห่งชาติ ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มากกว่า 45 ปี จำนวนกว่า 700,000 หน่วย โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชากรแฝงย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพและอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การเคหะจึงได้จัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยไว้รองรับความต้องการของประชากรในพื้นที่จำนวน 25 โครงการ โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) ตั้งอยู่ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดที่ดินโครงการ 28.34 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น จำนวน 26 อาคาร เริ่มบรรจุให้เข้าอยู่อาศัยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 และได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเต็มโครงการแล้ว ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) มีความโดดเด่นทั้งในก้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดนมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการ ให้มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นน่าอยู่อาศัย ดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชน และยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ด้วยการใช้ระบบคีย์การ์ดเข้า - ออกโครงการ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง)

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 59

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738