ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มิถุนายน 2561 / 11:54:53  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดทั้งเดือน กรกฏาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดทั้งเดือน กรกฏาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดทั้งเดือน กรกฏาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน อาทิ การดำเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด , สถานการณ์โรคภัย , สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ผลผลิต กระเทียมของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการรับซื้อผลผลิต ส่งผลให้กระเทียมราคาตกต่ำ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และให้การช่วยเหลือผลิตผลทางเกษตรของเกษตรกร จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสั่งซื้อกระเทียม และหอมแดงจากจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรม โดยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีและกิจกรรม ดังนี้ ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่ห้องโถงหน้ามุข อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และในเวลา 10.00 น. พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ สนามหญ้าภายในอาคารอำนวยการ และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนของวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 100 ต้น ที่ เขื่องแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม อีก 100 ต้น
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ณ สถานที่ทำการและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ที่หน่วยงานได้ติดตั้งภายในหน่วยงาน ถ้าพบการชำรุดหรือสีซีดจางให้ทำการปรับเปลี่ยนให้ดูสวยงาม
และในส่วนของราชการและอำเภอให้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่บูชาและสมุดลงนามถวายพระพร สำหรับผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738