ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 กรกฎาคม 2561 / 11:33:34  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ประจำปี 2561 โดยให้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินกิจกรรมทางลูกเสือมากมาย ได้แก่ การอนุมัติขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การขออนุญาตเปิดอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ วิสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ การขออนุญาตเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล การขออนุมัติเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือต่างๆ
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้โอวาท ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ว่า กิจการลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญยิ่ง ในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งจะนำความสงบสุขมาสู่สังคม และบ้านเมือง การที่ท่านทั้งหลายมาร่วมชุมนุม โดยพร้อมเพรียงกันในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการรวมพลังของลูกเสือทุกหมู่เหล่า ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความภาคภูมิใจที่ได้แสดงบทบาทหน้าที่ของท่านที่สมบูรณ์ ขอชมเชยพี่น้องลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้ และหลังจากเสร็จพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามแล้ว ให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738