ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กรกฎาคม 2561 / 15:41:01  
จัดโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
จัดโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกับการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ดร. สนธยา เครือเวทย์ อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมีการกระทำความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวที่มีความอ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านความเยาว์วัย ความชราภาพ หรือแม้แต่ความบกพร่องในความสามารถในการดำรงชีพและด้วยความพิการ ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระทำความรุนแรงทางกายภาพต่อร่างกายจิตใจบุคคลในครอบครัว ซึ่งทวีความรุนแรงและใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้น จึงได้ตระหนักในเรื่องของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว นั้นเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านป้องกัน คุ้มครอง และแก้ไข โดยต้องร่วมมือกันและดำเนินการให้งานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตามโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโครงการ “Stop Violence against Woman and Child” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการการช่วยเหลือคุ้มครองและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อหญิงและเด็กให้เป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ภายใต้ชื่องาน ยุติความรุนแรงมินิ เพื่อรณรงค์ให้เกิดกระบวนการป้องกัน และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และสามารถแก้ไขที่ต้นเหตุของความรุนแรงได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเงินรายได้ที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ งานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ที่สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://attorneyrun.wixsite.com/anti-violence-2018 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น. และสามารถสมัครได้ที่หน้างาน

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738