ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กรกฎาคม 2561 / 15:42:54  
จัดหางานเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต
จัดหางานเชียงใหม่  เตรียมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต
จัดหางานเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต เพื่อลงทะเบียนบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำ ขานรับนโยบายรัฐมนตรี แก้ไขปัญหา การว่างงานแก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต เพื่อจัดหางานให้แก่ผู้จบปริญญาตรีที่ประสบปัญหาการว่างงาน ตามนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดทำการในต้นเดือน กรกฎาคม 2561 นี้ จัดหางานจังหวัดฯ เปิดเผยต่อไปว่า กรมการจัดหางานได้กำหนดจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างและข้อมูลผู้สมัครงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจับคู่ในการหางาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานที่ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ได้เลือกฝึกอบรมหลักสูตรที่ต้องการในการพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพอิสระและการแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้สมัครงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและ การประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยัง ไม่มีงานทำได้มาลงทะเบียนสมัครงานผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนผ่าน Link…https://goo.gl/mKpVDd เพื่อสำนักงานจัดหางานจะได้จัดหาตำแหน่งงานว่าง ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการเพื่อการบรรจุงาน มีอาชีพมีรายได้ต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร .053 - 112744 - 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738