ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กรกฎาคม 2561 / 16:35:46  
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือเกี่ยวกับการดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกฤทธี อินทราวุธ หัวหน้าคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ด้านความมั่นคง เพื่อไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชน
โดยทางคณะทำงานฯ จะลงพื้นที่ศึกษาดูงานหอดูดาวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำรวจการพัฒนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง ตามแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย โดยกำหนดเป้าหมายให้ใช้อวกาศเป็นพื้นที่ปฏิบัติการด้านความมั่นคง เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งได้บูรณาการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงและสามารถพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงอย่างพอเพียง ตลอดจน การสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านกิจการอวกาศ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพื่อเป็นการแนะนำประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวสถานที่ดูดาวในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ โดยจะเป็นตัวอย่างให้เมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ให้ได้เรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปช่วยในด้านเทคโนโลยีอีกด้วย
สำหรับ หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถสังเกตท้องฟ้าได้ทั้งซีกใต้และซีกเหนือ โดยเป็นกล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อนแสง ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระจกรวมแสงอยู่ที่ 2.4 เมตร ตัวกล้องติดตั้งบนโดมโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร ซึ่งสามารถหมุนได้ถึง 360 องศา และมีช่องเปิด-ปิดที่มีความกว้าง 3 เมตร และใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าและวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ พร้อมทั้งยังให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วย


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738