ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กรกฎาคม 2561 / 16:33:44  
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแจ้งแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแจ้งแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแจ้งแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยขอให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้ประสานกระทรวงมหาดไทย ว่ามีบางพื้นที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนำประชาชนจิตอาสาซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา (สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน) เข้าร่วมกิจกรรมแต่ใช้แผ่นป้ายกิจกรรมอื่น ซึ่งมิใช่ป้ายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และขอให้ทุกจังหวัดแจ้งเน้นย้ำทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดให้ถือปฏิบัติ
ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเน้นย้ำทุกส่วนราชและหน่วยงานที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ให้ใช้ป้ายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และปฏิบัติตามแนวแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบป้าย ได้ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th โดยขอให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738