ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กรกฎาคม 2561 / 21:48:09  
สนทช. รับฟังความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ การจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
สนทช. รับฟังความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ การจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน
นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เผยว่า โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโครงการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาโครงการเพื่อติดตามและประเมินผล รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานและประเมินผลการบริหารจัดการ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานระดับพื้นที่และผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มีบทบาทและหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุม กำกับแผนงาน และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 56

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738