ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กรกฎาคม 2561 / 17:20:44  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์ " สุจิตโต "
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  จะทรงเป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์  " สุจิตโต "
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์ " สุจิตโต " คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้ประชุมร่วมกับ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์ “ สุจิตโต ” โรงพยาบาลสงฆ์ มหาราชนครเชียงใหม่ และพิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเป็นประธานพิธีในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเป็นประธานเปิดพิธีโรงพยาบาลสงฆ์ “ สุจิตโต ”เสร็จแล้ว เวลา 14.00 น. จะเสด็จไปยังวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม ในการนี้วัดเจดีย์หลวงได้เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมจัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่ม และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีดังกล่าวโดยทั่วกัน

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738