ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กรกฎาคม 2561 / 17:21:45  
4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม หวังต่อยอดให้เยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและล้านนาคดีศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันบูรณาการนำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิด (Show and Share) ทั้งในด้านวิธีการดำเนินงาน ด้านวิชาการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์ความรู้ล้านนา วัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือด้านศิลปวัฒนธรรมในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738