ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กรกฎาคม 2561 / 18:19:45  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ต้น ที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ต้น ที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ต้น ที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 การปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ต้น โดยมีนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้ง ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน 3 ครั้ง รวมต้นรวงผึ้งที่ปลูกทั้งสิ้น 210 ต้น โดยการปลูกต้นรวงผึ้งครั้งแรกดําเนินการไปแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา จํานวน 10 ต้น โดยปลูก ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 ต้น และบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 8 ต้น , ครั้งที่ 2 ที่ได้ปลูกในวันนี้อีก จํานวน 100 ต้น และครั้งที่ 3 กําหนดปลูก ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าแปลงนาข้าว ใกล้บริเวณหุ่นฟางคิงคองยักษ์ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อําเภอแม่ริม จํานวน 900 ต้น และในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันบํารุงรักษาต้นไม้ประจําปีของชาติ จะได้เชิญชวนชาวเชียงใหม่ไปทำนุบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ เพื่อให้เจริญเติบโต ผลิดอกสีเหลืองสวยงาม
อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ปลูกต้นรวงผึ้ง โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในครั้งต่อไป และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรัก พลังแห่งความสมัครสมาน สามัคคี รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 63

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738