ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กรกฎาคม 2561 / 12:35:16  
เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากภาคเหนือตอนบน ได้มาศึกษาเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการศึกษาต่อไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายบุญเสริม สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงจุดประกายแนวคิดในการทำโครงการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
สำหรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 635 คน จาก 23 โรงเรียนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคมนี้ โดยจะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สพฐ. , โตขึ้น...อยากเป็นอะไร? , Enjoy STEM เติมเต็มชีวิตดิจิทัล รวมทั้งยังได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิจัยในแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738