ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 10:05:33  
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการตรวจปรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการตรวจปรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการตรวจปรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระทำความผิดกฏหมายจราจร โดยเฉพาะผู้ที่ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน โดยต้องการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 53

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738