ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 11:00:39  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการ พนักงาน หรือบุคลากรในหน่วยงาน ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากภาวะราคากระเทียมที่ปรับตัวลดต่ำลง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการ พนักงาน หรือบุคลากรในหน่วยงาน ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ คนละ 1 - 3 กิโลกรัม (กิโลกรัมละ 45 - 60 บาท) โดยผู้ที่สนใจสามารถประสานสั่งการซื้อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร/โทรสาร 053112659-61 , E-mail : Chiangmai@dit.go.th ทั้งนี้ขอให้จัดส่งใบสั่งซื้อฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 51

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738