ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 11:28:46  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์แห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เขตตำบลสุเทพ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์แห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เขตตำบลสุเทพ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์แห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ใช้บริการ บริษัท ห้างร้านในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2561

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริษัท ห้างร้าน ในพื้นที่เขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบกับในปัจจุบันเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น มีความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีส่วนราชการ บริษัท/ห้างร้านและร้านค้าชั้นนำขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้มีการจัดตั้ง "เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ถนนสุเทพ" เพื่อเพิ่มจุดการให้บริการ
เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ถนนสุเทพ ตั้งอยู่ปากทางเข้ากองบิน 41 ทางทิศเหนือ เลขที่ 31/9 ถนนสนามบินเก่า ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 เปิดให้บริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) พัสดุไปรษณ๊ย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการการเงิน ธนานัติออนไลน์ บริการรับชำระเงิน Pay at post จำหน่ายตราไปรษณีย์ยากสะสม / สิ่งสะสม สินค้าไปรษณีย์ สินค้าฝาก ขาย เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. หยุดทำการในวันอาทิตย์และวันหยุดตามประเพณี

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738