ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 13:13:11  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

โดยส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงานโครงประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ยังมอบหมายให้ นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ หมายเลขโทรศัพท์ 025-284910 และ 025-284800 ต่อ 4223 หรือ 081-3000200 เป็นผู้ประสานงาน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 59

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738