ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 18:38:38  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมด้วยนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และพ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จํานวน 10 ต้น รวมทั้งปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติ จํานวน 1,000 ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ สวน 77 พรรษา ภายใน สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งที่ให้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ และผลิดอกในช่วงเดือน กรกฎาคมถึงสิงหาคม เป็นพรรณไม้ที่พบมาก ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย อีกทั้ง ต้นรวงผึ้งยังเป็นพรรณไม้ที่พระองค์ทรงปลูกทุกครั้งที่เสด็จฯ ประกอบ พระราชกรณียกิจตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ราษฎร
นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปล่อย กล้วยไม้ไทยคืนสู่ป่าธรรมชาติ จํานวน 1,000 ต้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 33 อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านกองแหะ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738