ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 15:36:53  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อกรอบนโยบายด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2561 จังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อกรอบนโยบายด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ในสังคมอย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นยังสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กละเยาวชน
สำหรับ การประชุมมีประเด็นสำคัญคือเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โครงการอบรมการจัดทำและประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ และโครงการขับเคลื่อนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล งดเหล้าเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ และกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์แจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์ นอกจากนั้นยังมีการออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และคลิปวีดีโอรณรงค์ต่อต้านการพนันฟุตบอลออนไลน์ เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 50

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738