ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 21:00:42  
เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล
เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล ที่ห้องประชุม 2 พระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธาน โดยจะดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด และพัฒนาทางเท้าถนนมหิดลโดยการทาสีทางเท้า สะพาน เกาะกลางถนนมหิดล ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตัดกิ่งไม้ บริเวณถนนมหิดลตลอดสายตั้งแต่บริเวณ แจ่งกู่เฮือง ถึงบริเวณทางขึ้นต่างระดับดอนจั่นระยะทางประมาณ 7.2 กิโลเมตร โดยเริ่มดำเนินการ Kick Off ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนเสร็จสิ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1.ทำความสะอาด ทางเท้า ทาสีขอบทาง ทาสีเกาะกลางถนน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างทาง ถนนมหิดลตลอดสาย ทั้งสองฝั่งถนน 2. ขุดลอกตลิ่งลำน้ำปิง ข้างสะพานป่าแดด ทั้งสองฝั่งลำน้ำปิง 3. ทำความสะอาด ทาสี จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตกแต่งความสวยงาม สะพานป่าแดด และทำความสะอาดทาสี ทางลอดใต้สะพานป่าแดด ทั้งสองฝั่งถนน
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึกถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จึงทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงถึงพลังน้ำใจ ความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ ของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ต้องการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ และเจริญก้าวหน้าต่อไป เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สำพานป่าแดด และพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล โดยการทาสีทางเท้า สะพาน เกาะกลางถนนมหิดล ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตัดกิ่งไม้ โดยขอให้ประชาชนจิตอาสา เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดถนน เช่น ไม้กวาด ถุงดำ เป็นต้น โดยกิจกรรมจะเริ่มวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738