ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 16:18:35  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์จาก 17 จังหวัดเหนือได้อย่างครบวงจร

วันนี้ (11 ก.ค. 61) เวลา 12.30 น. ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิด ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต โรงพยาบาลสงฆ์แห่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี พระเถระชั้นผู้ใหญ่ , คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ , ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายการต้อนรับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะทาง และผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ และนักบวชทุกศาสนาทั่วประเทศ ซึ่งเปิดให้บริการรักษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จึงมีนโยบายในการพัฒนาให้มีความสามารถเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีความพร้อมทุกด้าน ในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์และนักบวชทุกศาสนา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มบุคลากร อุปกรณ์การแพทย์ และปรับปรุงอาคารดังกล่าว เพื่อให้มีการบริการแบบครบวงจร ทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องทำหัตถการ ห้องจ่ายยาและการเงิน ห้องเอ็กซเรย์ และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชั้นที่ 2 หอผู้ป่วยหนักไอซียู จำนวน 4 ห้อง ชั้น 3 หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธเตียงรวม จำนวน 25 เตียง ชั้นที่ 4 หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธห้องเดี่ยว จำนวน 19 ห้อง ชั้นที่ 5 ห้องพิธีการสงฆ์ ห้องประชุม และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวนสุจิณโณ ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการรักษาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดประมาณ 9,000 ราย ใช้ค่ารักษากว่า 43 ล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีทางโรงพยาบาลฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิ์บัตรทอง โดยใช้เงินจากนิธิสงฆ์อาพาธ และเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ กว่า 30 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคเงิน ได้ที่โรงพยาบาลสงฆ์แห่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร.0-5393-8800 โดยสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ เลขบัญชี 566-4-95594-8 และสามารถบริจาคผ่าน App SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ และmobile banking ของธนาคารอื่นๆ ได้อีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738