ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 13:00:38  
จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9"
จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9"
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถาบันการศึกษา ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพันธุ์พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนสู่ถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมกันปลูกต้นปรงนาจำนวน 200 ต้น ซึ่งต้นปรงนาที่นำมาปลูก เป็นผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ปรงนา ที่มาจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง
สำหรับ “ปรง” เป็นพืชโบราณมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย 11 ชนิด เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้าตามธรรมชาติ โดยถูกจัดให้เป็นพืชที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกขุดล้อมออกมาทำการค้าเป็นจำนวนมาก เพราะได้รับความนิยมในการนำมาใช้ปลูกตกแต่งสถานที่ ซึ่งเป็นที่น่าห่วงว่า ปรงหลายชนิดกำลังจะสูญพันธุ์ไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738