ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กันยายน 2561 / 15:53:57  
เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือจำนวน 13 จังหวัด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด 3 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร) โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ภายใต้การกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลักต่อไป
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร , การเสวนาการขับเคลื่อนงานบูรณาการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และสถานศึกษา ร่วมหนุนนำเกษตรกรอินทรีย์ โดยมีผู้แทนจากเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 เป็นต้น

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738