ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กันยายน 2561 / 15:55:50  
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนศึกษาวางแผนการออกแบบเมืองรูปแบบใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนศึกษาวางแผนการออกแบบเมืองรูปแบบใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนศึกษาวางแผนการออกแบบเมืองรูปแบบใหม่ โดยนำร่องพื้นที่ย่านนิมมานเหมินทร์และย่านถนนห้วยแก้ว เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเมืองในอนาคต

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การศึกษากลไกลเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม” ที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New pland from โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ภูเก็ต สุโขทัย สระบุรี ระยอง และเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการดำเนินการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาให้มีความยั่งยืน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาเพื่อนำกลไกลและเครื่องมือ พัฒนาเมืองรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานจากเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทดสอบปฏิบัติการในพื้นที่ย่านนิมมานเหมินทร์และย่านถนนห้วยแก้ว ตามแนวทางการวิจัย ซึ่งได้วางแผนการออกแบบเมืองให้สอดคล้องกับพื้นที่ ขณะเดียวกัน ยังจะสามารถนำกลไกต่างๆที่ได้จากการวิจัย ไปเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจน มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 61

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738