ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กันยายน 2561 / 11:02:31  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความเที่ยงตรง และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายสินค้า
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความเที่ยงตรง และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายสินค้า
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.ตลาดสด) ที่ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความสมดุลทางการค้าระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ซึ่งจะมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดูแลให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ตลอดจน สามารถจัดระบบและพัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์และการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งสปริง และโครงการอบรมแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ เพื่อให้การดูแลผู้ประกอบการและผู้บริโภค เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าด้วยเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง การจ่ายค่าสินค้าและบริการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และถูกต้องตรวจสอบได้ ซึ่งมีตลาดเข้าร่วมโครงการ 30 ตลาด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 75 คน

ข่าวโดย : คมสันต์ หล่อเถิน / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738